Calamiteiten

Naast onze reguliere werkzaamheden, worden wij af en toe ook opgeroepen voor calamiteiten klussen. We kunnen diverse hulpdiensten ondersteuning bieden bij branden, ongevallen, wateroverlast en dergelijke. Bij een grote brand in een bedrijfspand in Roermond hebben wij de brandweer kunnen ondersteunen bij het gecontroleerd slopen van het pand, waardoor het blussen beter kon worden uitgevoerd. In de zomer van 2021 hebben wij (wederom) ondersteuning geboden bij de wateroverlast in onze provincie Limburg. Met man en macht hebben we tussen de reguliere werkzaamheden door ondersteuning geboden aan particulieren, gemeentes en defensie. Met behulp van containers zand en bigbags hebben we getracht de schade zoveel mogelijk te beperken.