Zeefwerk

Recycling van grondstoffen is een milieuvriendelijke, soms noodzakelijke en mogelijk een financieel aantrekkelijke manier om grondstoffen geschikt te maken voor hergebruik.

Met onze mobiele zeefinstallatie type Keestrack Novum 4215 is het mogelijk diverse grondstoffen op verschillende gradaties ter plekke uit te zeven. De Keestrack Novum 4215 behoort tot het type schudzeven. Door middel van het plaatsen van zeven met verschillende maaswijdtes kunnen grondstoffen en productvreemde stoffen gescheiden worden en geschikt gemaakt worden voor hergebruik. De maaswijdtes die gebruikt worden variëren van 1 tot 4 cm. Gaan we een product zoals bijvoorbeeld grond die verontreinigd is met puin recyclen en we maken gebruik van een zeef met een maaswijdte van 1 cm betekent dit dat we een grondstof overhouden met een deeltjesgrootte van maximaal 1 cm. De aanwezige puinresten, de productvreemde bestanddelen, worden in twee gradaties uitgezeefd, namelijk grof puin en fijn puin/steentjes. Tevens worden andere bestanddelen zoals bijvoorbeeld wortels van bomen of struiken natuurlijk er gelijktijdig uitgezeefd. Het eindproduct is grond met een mooie losse structuur zonder grote bestanddelen die weer prima hergebruikt kan worden. De capaciteit van de zeefinstallatie kan meer dan 1000 m3 per dag bedragen, maar is sterk afhankelijk van het te zeven product en de aan- en afvoer mogelijkheden. Dit procedé is onder andere geschikt voor diverse soorten grond, betonpuin, asfalt en compost.